SERVICII DE TRADUCERI

ROMÂNĂ  -  ENGLEZĂ -  FRANCEZĂ

  • Traduceri autorizate – Tipizate (certificate, adeverinţe, diplome, caziere judiciare, foi matricole, recomandări, etc.).
  • Traduceri de specialitate - Documente din domeniile: religie, tehnic, administrativ, economic, informatic, medical şi farmaceutic, marketing şi publicitate, juridic, beletristică, etc.
  • Corectură şi revizuire terminologică – În cazul documentelor deja traduse, în scopul verificării şi corectării eventualelor erori gramaticale, de ortografie şi de punctuaţie.
  • Servicii de transcriere – Conversia în format scris de mână, dactilografiat sau tipărit, a unei surse de vorbire, ca de exemplu o audiere la tribunal.